Vážená paní, vážený pane,

 

rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku zaměřeného na problematiku slaďování pracovního, osobního a rodinného života a jak se toto slaďování uplatňuje na Vašem ministerstvu. Tento průzkum je součástí projektu Služba šitá na míru, jehož nositelem je Kancelář veřejného ochránce práv.

 

Na předložené otázky prosím odpovídejte upřímně a pravdivě. Zajímá nás Váš názor a Vaše zkušenost; neexistují proto žádné "správné" ani "špatné" odpovědi. Odpověď, která člověka napadne jako první, bývá zpravidla nejlepší. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 15-20 minut.

 

Na jednotlivé otázky a výroky v dotazníku budete odpovídat kliknutím myší do příslušné části hodnotící škály (např. 1 - zcela souhlasím až 7 - naprosto nesouhlasím). Pouze v případě otevřených otázek budete vyzváni k vepsání vlastního textu.

 

Vaše odpovědi jsou důvěrné, zaručujeme Vám naprostou anonymitu. Realizace a zpracování průzkumu je svěřeno externí nezávislé výzkumné společnosti ppm factum research. Získané údaje budou zpracovány pouze hromadně. Získané výsledky a závěry budou sloužit jako podklad pro další rozvoj v oblasti slaďování pracovního, osobního a rodinného života.

 

 

Děkujeme za spolupráci!

 

Za výzkumný tým

Stanislav Hampl, vedoucí projektu

ppm factum research, s.r.o.